Bitka kod Panorma

Bitka kod Panorma odigrala se kraj Panorma između Kartagine i Rimske republike u Prvom punskom ratu. Rimljane je predvodio Lucije Cecilije Metel, a Kartaginjane Hasdrubal. Rimljani su pobedili u bici i time zadržali Panorm.

Bitka kod Panorma
Segment Prvi punski rat
Datum 251. pne.
Lokacija Panormo, Sicilija
Ishod Pobeda Rima
Sukobljene strane
Rimska republika Kartagina
Komandanti i vođe
Lucije Cecilije Metel Hasdrubal
Snage
nepoznato(manje od Kartaginjana) nepoznato
Žrtve i gubici
nepoznato nepoznato

Pri kraju 252. pne. ili na početku 251. pne. Kartagina je ugušila libijsku pobunu u Africi. Posle toga šalje armiju u Siciliju pod komandom Hasdrubala, sina Hana Velikog. Hasdrubal je bio prisutan u bici kod Tunisa zajedno sa Hantipom, generalom grčke plaćeničke vojske. Od Hantipa je on mnogo naučio. Hasdrubal je harao područjem zapadne Sicilije dve godine, a da Rimljani nisu intervenirali. Hasdrubal odlučuje da napadne rimsku armiju pod komandom konzula Lucija Cecilija Metela. Rimska armija je došla po žetvu oko Panorma. Hasdrubal kreće sa svojim ljudima i slonovima kroz Oret dolinu prema Panormu. Trenutak je izgledao dobro odabran, jer je druga konzularna armija bila na putu za Rim.

Bitka

uredi

Rimljani su se povukli iza zidina Panorma, ali konzul Metel narećuje svojim lakim trupama, da iskopaju rovove oko grada i da napadaju slonove i Kartaginjane. Komadant kartaginjanskih slonova je mislio da je otpor slab, pa je krenuo sa slonovima u juriš na lake trupe. Slonovi su se tako našli na udaru i sa gradskih zidina i od ukopanih lakih trupa. Slonovi paniče i beže preko kartaginjanskih vojnika.

U tom trenutku Metel se sa legijama nalazio van gradskih zidina, suočavajući se sa kartaginjanskom levom stranom. Kad su se slonovi razbežali, Metel naređuje legijama da napadnu levo krilo. Taj manevar probija kartaginjansku liniju i izaziva beg. Rimljani nisu ganjali kartaginjansku armiju, koja je bežala, nego su zarobili preostale slonove.

Posledice

uredi

Po njihovim običajima, Hasdrubal je povučen u Kartaginu i ubijen. Njegov je naslednik Adhubal. Taj poraz označava kraj značajnih kartaginjanskih kampanja na Siciliji. Kasnije je samo Hamilkar Barka vodio gerilski rat.

Vidi još

uredi