Bitka kod Mons Graupiusa

Bitka kod Mons Graupiusa se odigrala godine 83. ili 84. na području današnje sjeveroistočne Škotske između rimske vojske pod Gnejem Julijem Agrikolom s jedne, te kaledonskih (britskih i/li piktskih) plemena na čelu sa Kalgakom sa druge strane. Usprkos brojčane inferiornosti, Rimljani su odnijeli veliku pobjedu te je njome, prema Tacitovim navodima, prestao svaki veći otpor domorodaca u Britaniji. Međutim, samo nakon nekoliko godina Agrikola je smijenjen, a njegove trupe povučene na jug, pa dio historičara vjeruje da bitka nije imala tako veliki značaj kakav joj daje Tacit.

Bitka kod Mons Graupiusa
Segment rimskog osvajanja Britanije
Datum 83. (ili 84.)
Lokacija
Ishod rimska pobjeda
Sukobljene strane
Rimsko Carstvo Kaledonski savez
Komandanti i vođe
Gnaeus Julius Agricola Calgacus
Snage
17.000-30.000 30.000+
Žrtve i gubici
360 10.000

Vanjske vezeUredi