Bitka kod Mionesa

Pomorska bitka kod Mionesa se odigrala za vrijeme rimsko-sirijskog rata godine 190. pne. između rimsko-rodoske flote na jednoj, i seleukidske flote na drugoj strani. U njoj su saveznici odnijeli pobjedu te je, isto kao i nešto prije izvojevana bitka na Eurimedonu omogućili rimskoj vojsci da nesmetano prijeđe preko Helesponta i tako ugrozi seleukidske teritorije u Maloj Aziji.

Bitka kod Mionesa
Segment rimsko-sirijskog rata
Datum 190. pne.
Lokacija Miones, kraj Teosa
Ishod rimska pobjeda
Sukobljene strane
Rimska Republika
Rodos
Seleukidsko Carstvo
Komandanti i vođe
Lucije Emilije Regil
Eudor
Poliksenida sa Rodosa
Snage
83 broda (25 rodoska) 90 brodova
Žrtve i gubici
2 broda 13 brodova zarobljenih,
16 potopljenih

Izvori

uredi