Bitka kod Lugdunuma

Bitka kod Lugdunuma se odigrala 19. februara 197. u Galiji između snaga rimskog cara Septimija Severa na jednoj, i snaga njegovog suparnika Klodija Albina na drugoj strani. Predstavljala je najveću i završnu bitku u višegodišnjem periodu političke nestabilnosti poznatom kao Godina pet careva. U njoj je, prema navodima Kasija Diona, na obje strane sudjelovalo po 150.000 vojnika; suvremeni historičari smatraju da su u pitanju bile dva puta manje snage, ali to je opet čini najvećom bitkom u historiji rimskih građanskih ratova. Prema navodima historičara, trajala je čak dva dana i njen ishod je bio krajnje neizvjestan, sve dok Sever na kraju nije ostvario ostvario prevagu zahvaljujući neznatnoj premoći u konjici. Nakon toga je Albinova vojska potpuno uništena, a sam Albin se pokušao skloniti u Lugdunum gdje je ili izvršio samoubistvo ili bio ubijen; grad su nakon toga opljačkali Severovi legionari. Sever se nakon bitke vratio u Rim i konsolidirao svoju vlast nad Carstvom gdje više neće imati suparnika sve do smrti 211.

Bitka kod Lugdunuma
Segment građanskih ratova vezanih uz Godinu pet careva
Datum 19. februar 197.
Lokacija Lugdunum (današnji Lyon)
Ishod odlučna pobjeda Severa
Sukobljene strane
Rimsko Carstvo - legije iz Panonije, Ilirika, Mezije i Dacije Rimsko Carstvo - legije iz Britanije i Hispanije
Komandanti i vođe
Septimije Sever Klodije Albin
Snage
55.000-75.000 55.000-75.000
Žrtve i gubici
nepoznati, ali vjerojatno teški nepoznati, ali vjerojatno teški

Vanjske veze uredi