Bitka kod Leuvena

Bitka kod Leuvena se odigrala na području današnje Flandrije u septembru 891. između istočnofranačke (njemačke) vojske pod Arnulfom Karantanskim na jednoj, i Vikinga iz Danske na drugoj strani. U njoj su Istočni Franci odnijeli pobjedu i nanijeli Vikinzima tako teške gubitke, da je prema navodima Annales Fuldenses, "tok rijeke bio promijenjen jer su je zagradili leševi Sjevernjaka". Smatra se kako su time zaustavljena višedecenijska vikinška pustošenja područja Niskih Zemalja.

Bitka kod Leuvena
Datum u septembru 891.
Lokacija Leuven, dio tadašnje Istočne Franačke (današnja Flandrija)
Ishod istočnofranačka pobjeda
kraj vikinških prepada na Niske Zemlje
Sukobljene strane
Vikinzi iz Danske Istočna Franačka (Kraljevina Njemačka)
Komandanti i vođe
Arnulf Karantanski

Bitka, koju također spominje Anglosaksonska kronika, je također važna jer se u njoj prvi put spominje današnji belgijski grad Leuven.