Bitka kod Klastidijuma

Bitka kod Klastidijuma se odigrala godine 222. pne. kod današnjeg Casteggia između rimskih snaga na čelu s konzulom Markom Klaudijem Marcelom i galskog plemena Insubri na čelu s Viridomarom, vođom gesatskih najamnika. Rimljani, čija se vojska uglavnom sastojala od konjice, odnijela je pobjedu. Tom prilikom je Marcel osobno u borbi ubio Viridomara, te tako postao treći i posljednji komandant u cijeloj rimskoj historiji koji je osvojio spolia opimu. Nakon pobjede su Rimljani prisilili Insubre da im predaju Mediolanum te tako započeli pretvaranje Cisalpinske Galije u rimsku provinciju.

Bitka kod Klastidija
Segment rimsko-galskih ratova
Datum 222. pne.
Lokacija Clastidium (današnji Casteggio u Italiji
Ishod rimska pobjeda
Sukobljene strane
Rimska Republika Gali
Komandanti i vođe
Marcel Viridomar