Bitka kod Forum Galloruma

Bitka kod Forum Galloruma se odigrala za vrijeme mutinskog rata u Sjevernoj Italiji između rimskih trupa vjernim Senatu pod komanduom Panse i Aula Hircija na jednoj, te trupa vjernih odmetnutom prokonzulu Marku Antoniju na drugoj strani. U njoj je Antonije pokušao senatske trupe tući počesno, odnosno s dvije legije je napao Pansu prije nego što se ovaj spojio sa snagama Aula Hircija. Činilo se da je pokušaj uspio te je Pansina vojska razbijena, a sam Pansa smrtno ranjen. Međutim, prije nego što je bitka završila, na bojištu su se iznenada pojavile Hircijeve trupe i s boka udarili u Antonijevu iscrpljenu vojsku. Ona je razbijena, a Antonije se tek zahvaljujući konjici uspio povući u svoj utvrđeni logor. Sedam dana kasnije su Antonije i sjedinjena senatska vojska sudarili u bitci kod Mutine.

Bitka kod Forum Galloruma
Segment Mutinskog rata
Datum 14. april 43. pne.
Lokacija Sjeverna Italija
Sukobljene strane
Rimska Republika Marko Antonije
Komandanti i vođe
Gaius Vibius Pansa Caetronianus
Aulus Hirtius
Gaius Julius Caesar Octavianus
Marko Antonije