Bitka kod Durorkortoruma

Bitka kod Durorkortuma, također poznata i kao bitka kod Reimsa, odigrala se u Galiji godine 356. između rimske vojske pod Julijanom na jednoj i Alemana na drugoj strani. Godinu dana ranije su germanska plemena Franci i Alemani iskoristila moralnu i kadrovsku iscrpljenost rimske vojske krvavim građanskim ratom između cara Konstancija II i uzurpatora Maksencija kako bi prešli Rajnu i napali rimske teritorije. Julijan, od strane Konstancija postavljen za Cezara zapadnog dijela Carstva je 356. uspio povratiti od Germana zauzeti Köln i prisiliti Franke na mir, te se zaputio u Galiju da zaustavi pohod Alemana, odnosno spoji se sa snagama Marcela i Ursicina, stacioniranih u gradu Durorkortum Remum (današnji Reims u Francuskoj). Zbog jake kiše i slabe vidljivosti su mu Alemani postavili zasjedu u kojoj su potpuno uništene dvije legije na začelju; tek je pravovremeni dolazak pojačanja spriječio potpunu katastrofu. Julijan je, prema navodima Amijana Marcelina, nakon toga pokazivao daleko više opreza u ratnim operacijama, a Alemanima se za poraz osvetio sljedeće godine kod Argentoratuma.

Bitka kod Durorkortoruma
Segment ratova Rimljana i Alemana
Datum 356
Lokacija današnji Reims u Francuskoj
Sukobljene strane
Rimsko Carstvo Alemani
Komandanti i vođe
Julijan Apostata nepoznato
Žrtve i gubici
nekoliko hiljada ljudi (2 legije) nepoznati