Bitka kod Covadonge

Bitka kod Kovadonge bila je prva bitka u kojoj su hrišćani pobedili Mavare posle Mavarske invazije Španije (711718). Bitka se odigrala leta 722. i osigurala je opstanak hrišćanskog uporišta na severu Španije. Danas se ta bitka smatra početkom Rekonkiste.

Bitka kod Kovadonge
Segment Mavarskog osvajanja Iberijskog poluostrva
Datum leto 722.
Lokacija dolina u planinama blizu Kovadonge
Ishod Asturijska pobeda
Sukobljene strane
Kraljevstvo Asturija Mavari
Komandanti i vođe
Pelajo Munuz i Alkama
Snage
oko 300 nepoznato
Žrtve i gubici
nepoznato nepoznato

Pelajo osniva Kraljevinu Asturija

uredi

Vizigotski plemić Pelajo je proterao mavarskog vladara Asturije Munuza. Držao je teritoriju tokom brojnih pokušaja ponovnog uspostavljanja mavarske vlasti, a onda osniva Kraljevinu Asturiju, koja je postala hrišćansko uporište protiv islamske ekspanzije. Njegovo kraljevstvo je delovalo nestvarno, jer Pelajo nije uspevao u mnoštvu slučajeva da zadrži muslimansko vraćanje delova njegove oblasti, ali ni Mavari nisu uspevali da ga pobede. Čim bi oni napustili Asturiju, Pelajo bi ponovo uspostavljao svoju vlast.

Posle poraza kod Tuluza Mavari napadaju Asturiju

uredi

Muslimanske snage su prešle Pirineje i napale su Franačku, gde su bili poraženi u bici kod Tuluza 9. jula 721. Mavari su se vratili na Pirinejsko poluostrvo, pa su odlučili da pre ponovnog obračuna sa Francima konsoliduju svoje teritorije u Španiji. Ključni zadatak je bio da unište Pelaja i njegovo pobunjeničko uporište.

Pri kraju leta 722. mavarski general Alkama je krenuo na Asturiju i osvojio je veliki deo, a Pelajo se povukao duboko u planine Asturije.

Pelajo sa 300 boraca pobeđuje veliku mavarsku vojsku

uredi

Pelajo se povukao u jednu usku dolinu blizu Kovadonge okruženu planinama odakle je odbrana bila relativno laka. Pelajo je imao ukupno 300 ljudi.

Alkama je stigao do doline i poslao je izaslanika da pozove Pelaja da se preda. Kad je Pelajo to odbio, Akama je poslao najbolji deo vojske u dolinu protiv Pelaja. Asturijanci su se sakrivali po pećinama. Napali sa Mavre sa obronaka planine, a Pelajo je lično predvodio neke od svojih vojnika. Hrišćani tvrde da je stradao ogroman broj Mavara, a mavarski izvori tvrde da nije bilo velikih gubitaka. Alkama je stradao u toj bici, a Mavari su se razbežali.

Asturija je oslobođena

uredi

Odmah posle bitke Asturijanci u okupiranim selima napali su i ubili stotine Mavara koji su se vraćali dezorijentisani nakon bitke. Mavarski guverner Asturije Munuz organizovao je novu vojsku od preživelih iz bitke kod Kovadonge. Sukobio se ponovo sa Pelajom, koji je sada imao daleko više boraca u svojim redovima. Pelajo je ponovo pobedio, a Munuz je poginuo u toj bici. Mavari nikad više posle toga nisu ozbiljnije ugrozili kraljevinu Asturiju.

Vanjske veze

uredi