Bitka kod Ciraluma

Bitka kod Ciraluma se odigrala 313. godine u Trakiji između snaga rimskog cara Licinija na jednoj, i snaga njegovog suparnika Maksimina Daje na drugoj strani. Predstavljala je kulminaciju borbe dvojice tetrarha za vlast nad istočnim provincijama Carstva; Maksimin, koji je pod svojom vlašću držao Egipat, Levant i Malu Aziju sa svojom je vojskom napao Licinijeva područja na Balkanu te uspio zauzeti Bizantij i Pontsku Herakleju prije nego što se suočio sa Licinijevim trupama. Bitka je otpočela nakon neuspjelih pregovora o primirju. Iako je Maksimin raspolagao s brojnijim ljudstvom, Licinije se pokazao vještijim taktičarem i uspio je potpuno razbiti Maksiminovu vojsku. Maksimin je pobjegao s bojišta i to tako velikom brzinom, da se za manje od 24 sata našao u 250 km udaljenoj Nikomediji. Licinije ga je gonio, a Maksimin je nekoliko mjeseci kasnije umro u Tarzu. S obzirom da je Maksimin bio posljednji veliki progonitelj kršćana među rimskim carevima, ishod bitke je omogućio da se Milanski edikt primijeni na cijeloj teritoriji Carstva.

Bitka kod Ciraluma
Datum 30. april 313
Lokacija kraj Herakleje Pontike
Ishod Licinijeva pobjeda
Sukobljene strane
rimske legije pod Licinijem rimske legije pod Maksiminom Dajom
Komandanti i vođe
Licinije Maksimin Daja
Snage
30.000 70.000

IzvoriUredi

  • Gibbon, Edward, ‘Decline and Fall of the Roman Empire’, Chapter 14