Bitka kod Argentovarije

Bitka kod Argentovarije se odigrala u maju 378. na lijevoj obali Rajne između rimskih snaga pod carem Gracijanom na jednoj, i lencijenskih snaga pod kraljem Prijarom na drugoj strani. U februaru su Lencijenci, jedno od alemanskih plemena, pokrenuli pohod na rimske teritorije, iskoristivši zauzetost Rimljana velikim ratom protiv Gota na Balkanu. Tada su prešli zamrznutu rijeku Rajnu i krenuli pljačkati i pustošiti rimske teritorije. Protiv njih je intervenirao Gracijan, iako je komandu dao svojim generalima Malobaudu i Nanijenu. Rezultat bitke je bio potpuna rimska pobjeda u kojoj je stradalo čak 30.000 Alemana i poginuo kralj Prijar. Lencijenci se nakon ove bitke više ne spominju u historijskim zapisima.

Bitka kod Argentovarije
Segment ratova Rimljana i Alemana

Ekspanzija Alemana
Datum 378
Lokacija Argentovaria (današnji Horbourg kralj Colmara u Alsaceu)
Ishod rimska pobjeda
Sukobljene strane
Rimsko Carstvo Lencijenci (Alemani)
Komandanti i vođe
Malobaud, Nanijen Prijar
Snage
nekoliko kohorti 40.000
Žrtve i gubici
nepoznati 30.000-35.000