Bitka kod Arecijuma

Bitka kod Arecijuma se godine 284. pne. odigrala između rimskih snaga pod Lucijem Cecilijem Metelom Denterom na jednoj te saveza galskih plemena, uglavnom Senonaca i Boja, pod Britomarisom. Povod za bitku je predstavljao napad Senonaca na etrurski grad Arecijum (današnji Arezzo), koji je u to vrijeme bio rimski saveznik. Rimska vojska je poslana u pomoć gradu, ali je u bitci razbijena, pri čemu su poginuli Denter kao i sedam vojnih tribuna.

Bitka kod Arecija
Segment rimsko-galskih ratova
Datum 284. pne.
Lokacija Arretium (današnji Arezzo)
Ishod galska pobjeda
Sukobljene strane
Rimska Republika Senonci
Komandanti i vođe
Lucius Caecilius Metellus Denter Britomaris
Snage
5.000 8.000
Žrtve i gubici
3.500-4.000 1.200-2.000

Rezultat bitke je potakao mnoge Etrurce da se pobune protiv Rima, sklope savez sa Galima i krenu u pohod na Rim sljedeće godine.

Bitka je predmetom kontroverzi zbog toga što su razni rimski autori iznosili različite podatke o vremenu kada se odigrala, odnosno neposrednim posljedicama. Tako je nejasno da li je Denter u trenutku pogibije bio konzul ili pretor.

Vanjske veze uredi