Bitka kod Antiohije (218)

Bitka kod Antiohije se odigrala 218. između trupa rimskog cara Makrina na jednoj, i rimskih trupa koje su se pridružile novoproglašenom caru Elagabalu na drugoj strani. Pred samu bitku je Makrin, nepopularan zbog poraza u ratu sa Partima, bio ozbiljno oslabljen masovnim prelaženjem svojih trupa na Elagabalovu stranu. U njoj je doživio poraz te se pokušao skloniti, ali je uhvaćen i pogubljen. Elagabal je poslije toga došao u Rim i preuzeo krunu, čime je obnovljena Severska dinastija.

Bitka kod Antiohije
Datum 8. jun 218.
Lokacija kraj Antiohije u Siriji
Ishod pobjeda Elagabala
Sukobljene strane
Rimsko Carstvo
Makrin
Rimsko Carstvo
Elagabal
Komandanti i vođe
Makrin Ganis
Snage
najmanje dvije legije

Vanjske veze uredi