Bitka kod Antiohije (145. pne.)

Bitka kod Antiohije, također poznata i kao bitka kod Enopara, odigrala se u drevnoj Siriji godine 145. pne. između egipatske vojske pod kraljem Ptolemejem VI Filometorom i seleukidske vojske pod kraljem-uzurpatorom Aleksandrom Balasom. Ptolemej je nekoliko godina ranije pomogao Balasu da, izdajući se za seleukidskog kraljevskog princa, zbaci kralja Demetrija I a nakon toga mu dao ruku svoje kćeri Kleopatre Tee. Balas se, međutim, nakon stupanja na prijestolje odao razvratu i izazvao nezadovoljstvo podanika; nastojeći preduhitriti bilo kakve komplikacije, Ptolemej je natjerao kći da se razvede od Balasa i kao legitimnog kralja podržao maloljetnog Demetrijevog sina Demetrija II, koji se tada nalazio u progonstvu na Kreti. Egipatska vojska je napala Siriju kako bi Demetrija dovela na prijestolje; u tome je bila uspješna, ali je u samoj bitci Ptolemej smrtno ranjen. Balas je preživio i sklonio se kod Nabatejaca, ali je tamo pogubio lokalni princ i poslao njegovu glavu Demetriju.