Birema je naziv za drevnu grčku galiju s dva reda vesala.


Biremu su pre grka koristili Fenicani!