Bimetal je načinjen od dviju različitih kovina, spojenih tako da obrazuju pločicu, zavojnicu ili heliks. Zbog različitih koeficijenata toplinskog širenja, grijanjem dolazi do svijanja jedne strane. Koristi se kao prekidač, na primjer u termostatima. [1] Savijanje je proporcionalno s temperaturom. Bimetali se primjenjuju i u zaštitnim sklopkama, glačalima, sušilima za kosu, pećnicama i mnogim drugim elektrotoplinskim uređajima.

A bimetallic coil from a thermometer reacts to the heat from a lighter, by uncoiling and then coiling back up when the lighter is removed.

Bimetalni termostat se često koristi za regulaciju temperature, recimo u peglama, pećima i drugde. Zavisno od gradnje, povišena temperatura može da otvori ili zatvori električni kontakt.

Princip rada

uredi
 
Princip rada bimetalnog elementa. Nejednako termičko širenje razlilitih metala dovodi do deformacije spoja.

Kod pegle ili grijalice, struja na početku može da prolazi kroz bimetalni element. Kada je dostignuta potrebna radna temperatura, bimetal se deformira do te mjere da prekine strujni krug. Po padu temperature, bimetal se ispravi i ponovo uključuje grijač. Na ovaj način postignuta je (ponešto gruba) kontrola temperaturne radne tačke.

Kod hladionika, akcija je obrnuta - viša temperatura zatvara kontakte pumpe za hlađenje. Hlađenje je uključeno sve dok temperatura ne padne na nižu, podešenu radnu temperaturu.

Primjena

uredi

Bimetalni termometar se dobija ako se bimetalu doda skala i indikator, a bimetalski termostat ako se bimetalu dodaju električni kontakti.

Termostat

uredi
Glavni članak: Termostat
 
Elektronski termostat.

Termostat je naprava za održavanje temperature u nekom zatvorenom prostoru, uređaju ili sustavu unutar propisanih granica. Obično uklapa i isklapa tok goriva u gorioniku, električnu struju grijala, odnosno hladila ili protok zagrijanog, odnosno ohlađenoga fluida čim temperatura prekorači dopuštenu gornju ili donju graničnu vrijednost. Primjenjuje se na primjer u sustavima grijanja prostorija te u bojlerima, glačalima, pećima, pećnicama, perilicama, sušilicama, hladnjacima i automobilima. U načelu se sastoji od osjetila i pretvornika. Osjetilo (na primjer bimetalna vrpca, termistor, termopar, cjevčica ispunjena živom, elastična komora ispunjena tekućinom ili plinom) reagira na promjene temperature, a pretvornik (na primjer električna sklopka, pneumatski ventil, potenciometar s klizačem, elektroničko pojačalo) pretvara signal osjetila u signal za upravljanje uređajem za grijanje ili hlađenje. Programabilni termostat omogućuje programiranje, na primjer dnevnoga (niža temperatura noću) i tjednoga (niža temperatura u dane odsutnosti) grijanja prostorija za rad ili stanovanje.

Literatura

uredi
  • Robert N. Bateson, Introduction to Control System Technology, 6th edition. Šablon:Page1.

Izvori

uredi
  1. bimetalna vrpca, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.

Spoljašnje veze

uredi