Biljni hormon

Biljni hormon (fitohormon) je prirodno (endogeno) ili veštački sintetisano jedinjenje koje ima izražen fiziološki efekat na biljke. Kod biljaka ne postoje specijalno diferencirani organi za sintezu hormona, već se oni sintetišu u pojedinačnim, lokalizovanim ili difuzno raspoređenim ćelijama. Najčešće se sintetišu vrlo male količine hormona, ali one imaju veliki efekat na procese metabolizma, rasta, diferencijacije i senescencije (starenja) biljaka.

Biljni hormoni obuhvataju sledeća jedinjenja ili klase jedinjenja:

Ređe pominjana kao biljni hormoni su i sledeća jedinjenja sa fiziološkim efektom na biljke:

Vanjske vezeUredi

dick