Bengalci je izraz koji se u najširem smislu koristi za stanovnike regije Bengal u južnoj Aziji.Oni su poslije Hindustanca najbrojniji indoevropski narod,ima ih preko 220 000 000,od toga 135 000 000 u Bangladesu gdje cine 97%, preko 80 000 000 u Indiji ili oko 7% populacije.Bengalci su u vecini muslimanski narod oko 70%,islam se sirio od dvanaestog do osamnaestog vijeka,manjina su hinduisti.Odmjer vjera nije isti u Bangladesu i Indiji,u prvoj muslimana je 88% a hindusa 11%,u drugoj je hindusa 72% a muslimana 25%.

U užem smislu se ponekad koristi za pripadnike raznih etničkih grupa koje kao maternji jezik koriste bengalski.