Disambig.svg Za ostala značenja, v. Baterija (razvrstavanje).
(AA) baterije

U nauci i tehnologiji, baterija je elektrohemijski uređaj u kome je uskladištena hemijska energija (u vidu potencijalne energije), koja se može pretvoriti u električnu energiju kada se krajevi baterije, elektrode, spoje provodnikom.

Prva poznata baterija je Bagdadska baterija iz perioda 250 pne i 640. pne.

Moderne baterije rade na principu koji je izumio italijanski fizičar Alesandro Volta 1800. godine.

Baterije spadaju u takozvane primarne izvore električne energije jer pretvaraju hemijsku energiju u električnu i ne mogu se puniti (proces nije reverzibilan). Za razliku od baterija akumulator spada u sekundarne elektro-hemijske izvore (reverzibline) električne energije i mogu više puta pretvarati hemijsku u električnu energiju i obrnuto (mogu se puniti i prazniti).

KomponenteUredi

 
Jednostavan električni model baterije.

Ćelije u bateriji mogu biti povezane paralelno, serijski ili kombinovano. Paralelna veza predstavlja vezu istoimenih elektroda i daje isti napon kao jedna ćelija, ali jaču struju zbog smanjene unutrašnje otpornosti izvora. Serijska veza predstavlja vezu gde se katoda jedne vezuje na anodu druge ćelije što na kraju daje istu struju kao jedna ćelija ali veći napon. Najveći broj baterija koje se koriste u praksi ima serijsku vezu.

UpozorenjeUredi

  • Na komercijalnim baterijama najčešće piše da se ne mogu (ne smeju) puniti jer može doći do njihovog preteranog zagrevanja pa čak i eksplozije.
  • Pošto se u baterijama nalaze hemijska jedinjenja opasna po ljudski organizam i životnu sredinu potrebno je obratiti pažnju pri rukovanju sa njima.
    • Treba voditi računa da naročito mala deca ne dođu u kontakt sa baterijama jer je opasno da ih progutaju (može doći do trovanja).
    • Posle upotrebe (prazne) baterije ne treba bacati na smetlište ili u prirodu već ih treba prikupljati i reciklirati kako se ne bi zagađivala voda i zemljište (životna sredina).

Vanjske vezeUredi