Batbajan (Bat Boyan) je ime vođe plemena Prabugari, koje je sredinom VII veka osnivao rodovski savez, kome su pripadala prabugarska plemena na prostoru od severoistočnog oboda Karpata, do reke Dnjepar u današnjoj Ukrajini. Vladar tog saveza od 632. do 665. je bio bata Kubrat, a Batbajan je na kraju života svog oca Kubrata vladao delom saveza. Vizantijski hroničari beleže da je Batya-Bajanova vojska osvojila Banat od Avara, odakle će napasti vizantijske gradove u Podunavlju oko 660. godine.

Prethodnik:
Knez Kubrat
Vladari Bugarske Nasljednik:
Knez Asparuh