Barkentina je naziv za jedrenjak od tri jarbola, koji ima sošna jedra i vrške, a na pramčanom jarbolu ima križno jedro.

Barkentina Mercator je muzejski brod usidren u belgijskoj luci Ostende

Sličan je briku i brigantinu.

V. također uredi