Barica Debeljak

Barica Debeljak je bila hrvatska komunistica, žena revolucionara Rudolfa Hercigonje.

Barica Debeljak je bila radnica prehrambene industrije, i članica Centralnog radničkog sindikalnog odbora. Radila je na osnivanju komisija za rad među ženama, izvještavala o svom radu Mjesno radničko sindikalno vijeće, u kojem je bio i Josip Broz, te pratila rad komisija koje se osnivale u Beogradu, Zagrebu, Subotici, Novom Sadu. Zajedno sa Zorom Nikolić i Ankom Butorac upućuje se god. 1935.-36. u Sovjetski Savez, gdje pohađa Komunistički univerzitet nacionalnih manjina Zapada i ženski kurs pri Međunarodnoj lenjinskoj školi.[1]

Bila je sa Rudolfom u Moskvi u noći 23. kolovoza 1937. kad je uhapšen, o čemu je ostavila svedočanstvo.[2]

  1. Život i vrijeme Tatjane Marinić, jedne od osnivača Studija socijalnog rada u Hrvatskoj
  2. Građa za biografiju Rudolfa Hercigonje