Barbadošani (ili Bajan u lokalnom dijalektu) predstavljaju stanovništvo Barbadosa.

Dijele se na Afro-bajane - potomke crnih robova i Anglo-bajane - evropske, uglavnom britanske doseljenike i njihove potomke.

Govore engleskim jezikom i po vjeri su uglavnom anglikanci.