Baranjska reč

Baranjska reč, "prve baranjske nezavisne novine". Izlazile su u Belom Manastiru (ćirilicom, na formatu 42 x 19 cm). Prvi broj objavljen je 18. VII. 1996, a posljednji, dvanaesti 22. V. 1997. Koštale su 2 dinara. Izdavač: PP "Giras" iz Belog Manastira. Glavni i odgovorni urednik: Ratko Stević.

Baranjska reč
prve baranjske nezavisne novine

Glavni urednik

Ratko Stević

Kategorija

Baranja

Izlazi

1 (1996) - 12 (1997)

Izdavač

PP "Giras", Beli Manastir
Cijena 2 dinara
Broj stranica 8 ili 10

Prvi broj

18. VII. 1996.

Dinamika izlaženja "Baranjske reči"Uredi

Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datum 18.07.96. 5.08.96. 19.08.96. 3.09.96. 5.10.96. 1.11.96. 27.11.96. 31.12.96. 14.01.97. 27.01.97. 5.03.97. 22.05.97.

Mjesto štampanjaUredi

Broj 1 (jednobojno na 8 stranica) štampao je "Globus" iz Subotice, brojeve 2-5 (dvobojno na 8 ili 10 str.) GITP "Slovo" iz Belog Manastira, a brojeve 6-12 (dvobojno na 8 ili 10 str.) IGP "Vojvodina" iz Bezdana.

SadržajUredi

Pored mnoštva raznolikih članaka o životu u Baranji i političkim prilikama koje su tada vladale, u listu je (u brojevima 2-11) objavljena i nepotpisana serija napisa o poznatim Baranjcima (autor: Radivoj Brnjevarac, naslov te serije bio je "Slavni Baranjci" u brojevima 2-4 odn. "Poznati Baranjci" u brojevima 5-11): Stevan Mihaldžić, Adam Dragosavljević, Nikanor Grujić, Petar Dobrović, Vladislav Pandurović, Radivoj Kašanin, S. Mihaldžić (ponovljen isti tekst), Milan Kašanin, Stevan Štiljanović, Jeremija Mađarević. U 12. broju započeta je serija "Baranjska naselja: od najstarijih vremena do danas". Prvi nastavak bio je posvećen Karancu.

Sačuvani primjerciUredi