Baranjska građa

Baranjska građa

Ova stranica sadrži popis važnijih izvora iz kojih se uzimaju podaci za Baranjski leksikon.

Enciklopedija JugoslavijeUredi

 • Grupa autora: "Enciklopedija Jugoslavije" (1-6, A-Katl-), JLZ, Zagreb, 1980-1990.
 • Grupa autora: "Hrvatski enciklopedijski rječnik" (1-12), Zagreb, 2004.

Tri stoljeća BeljaUredi

 • Grupa autora: "Tri stoljeća Belja", JAZU, Osijek, 1986.
 • Grupa autora: "Veliki hrvatski atlas", Zagreb, 2002.
 • Slobodan Ćurčić - Saša Kicošev: "Razvoj populacije Baranje", Beli Manastir - Novi Sad, 1993.
 • Božidar Đorđević, Bogoljub Vasić: "Imenik mesta u Jugoslaviji", Beograd, 1973.

FeldbauerUredi

 • Božidar Feldbauer: "Leksikon naselja Hrvatske : Prvi svezak", Zagreb, 2004.
 • Božidar Feldbauer: "Leksikon naselja Hrvatske : Drugi svezak", Zagreb, 2005.
 • Božidar Feldbauer: "Leksikon naselja Hrvatske : Zemljovidi : Kazalo", Zagreb, 2005.
 • Slavko Gavrilović - Ivan Jakšić: "Građa o pravoslavnim crkvama Karlovačke mitropolije XVIII veka", "Spomenik CXXIII", SANU, Beograd, 1981.
 • protojerej stavrofor Dušan Kojundžić: "Prvi šematizam Eparhije osečkopoljske i baranjske", Dalj - Beograd, 2009.

KorenčićUredi

 • Mirko Korenčić: "Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857-1971", Zagreb, 1979.
 • dr. Predrag Mandić /ur./: "Slikom i rečju protiv zaborava", Pečuj, 2016.
 • Živko Mandić. "Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj". Folia onomastica Croatica , br. 14 (2005): 37-128. Puni tekst, pdf

Međeral-SučevićUredi

 • Krešimir Međeral-Sučević: "Usporedni pregled hrvatskih i mađarskih baranjskih ojkonima", "Folia onomastica Croatica" broj 15 (2006: 173-189. Puni tekst, pdf
 • Nada Miletić Stanić: "Pravoslavne crkve u Baranji", Novi Sad, 1999.

Bolman je bio BolmanUredi

 • Jovan M. Nedić - Vidoja Bijelić - Jovan S. Nedić: "Bolman je bio Bolman", Bolman, 2012. Puni tekst, pdf

Bolmanska bitkaUredi

 • Jovan M. Nedić - Jovan S. Nedić: "Bolmanska bitka", Bolman, 2016. Puni tekst, pdf
 • Boro Borivoj Novaković: "50 godina nogometa u Baranji", Beli Manastir, 2005.
 • dr. Valentin Putanec /ur./ - dr. Petar Šimunović /ur./: "Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske", Zagreb, 1976.
 • Ante Sekulić: "Hrvatski baranjski mjestopisi", Zagreb, 1996.
 • Stjepan Sršan: "Baranja 1785. godine", Osijek, 1999.