Banica Ancila

Banica Ancila (Anka) je bila banica Bosne od (1204 - 1232)kao supruga bana Stjepana.

Banica Ancila
Banica Bosne
Vladavina 1204 - 1232.
Prethodnik Banica Vojslava
Nasljednik nepoznata supruga Mateja Ninoslava
Supružnik Ban Stjepan
Djeca Sebislav, knez Usore
Dinastija Kulinići
Rođenje oko 1188
Smrt poslije 1236.
Usora

Banica BosneUredi

Ancilin muž Stjepan je nakon očeve smrti postao ban Bosne a time Ancila banica Bosne smjenivši svoju svekrvu Vojslavu Zavidović . Ancilin muž Stjepan je 1232. godine smijenjen s vlasti u korist velikog bana Mateja Ninoslava koji je bio usko povezan s Banom.

Život u UsoriUredi

Nakon protjerivanja iz Bosne Ancila i Stjepan su se sklonili kod njihovog sina,usorskog kneza Sebislav.U Usori je Ancilin muž umro 1236.godine nakon čega je postala udovica.Banica Ancila je u Usori najvjerovatnije umrla.

PotomstvoUredi

Ancila i Stjepan su imali jednog poznatog sina :

Sigurno je da je u tom braku bilo još djece .

Prethodnik: Banica Bosne
(1204 - 1233 )
Nasljednik:
Banica Vojslava nepoznato