Bahreinci je naziv za autohtono arapsko stanovništvo Bahreina, a u širem smislu za sve stanovnike Bahreina.