Bahlul ibn Marzuk

Bahlul Ibn Marzuq (? -802) bio je vaskonski (baskijski) muslimanski plemić, sin lokalnog velmože po imenu Marzuq ibn Uskara ("sin Baska" na arapskom). Godine 798. je u Zaragozi digao ustanak protiv emira Al-Andalusa (islamske Španije). Godine 800. je zauzeo Huescu oid Banu Salame. Emir je na njega poslao Amrus ibn Yusufa, vojskovođu rodom iz Husece. Oko godine 801. su ustanici protjerani iz Zaragoze i Huesce. Bahlul je pobjegao u Pallars gdje ga je ubio potčinjeni [[Jalaf Ibn Rashid], komandant grada Barbitanya (Barbastro).