Bahaudin Nakšband

Muhamed Bahaudin Nakšband Buhari (perz. محمد بهاءالدین نقشبند بخاری; Buhara, 1318. – Buhara, 2. marta 1389), u Turskoj poznat kao Šah-e Nakšband (tur. Şah-ı Nakşibend), sufijski islamski učitelj, poznat kao eponimski osnivač nakšibendijskog tarikata. Detalji njegovog života slabo su poznati i temelje se uglavnom na nepovezanim anegdotama. U mladosti su ga školovali duhovni učitelj Baba Samasi i njegov sljedbenik Amir Kolal, a kasnije se družio s turkijskim jasavijama Kotamom-šejhom i Halilom Atom. Halil je vjerojatno drugo ime Kazan-kana, vladara Čagatajskog Kanata od 1335. do 1347. godine. Cijeli život boravio je u Buhari, s izuzetkom tri putovanja, jednog hadža i dvije posjete Heratu. Izvorni Bahaudinovi sljedbenici bili su iz miljea perzijskog građanstva, međutim, tri generacije nakon njegove smrti nakšibendijski red počeo se masovno primati i kod turkijskog stanovništva diljem Centralne Azije. A. Ahmad pisao je da red vuče korijene od mahajanske škole budizma, ali historičari su kasnije odbacili tezu kao neosnovanu. Bahaudinu se pripisuju razne pjesme i rasprave, najčešće upitnog autorstva, izuzimajući jednu litaniju o kojoj pak ne postoje reference u ranim nakšibendijskim tekstovima. Godine 1544. u Buhari mu je podignut mauzolej.

Muhamed Bahaudin Nakšband Buhari

Mauzolej Bahaudina Nakšbanda u Buhari
Rođen/a mart 1318. (muharem 718. AH), Kasr-e Hendovan kod Buhare, Čagatajski Kanat
Umro/la 1389. (dob: 70–71), Buhara, Timuridska Monarhija
Štuje se u islamu

Vanjske veze uredi