Mírzá Husayn-'Alí (perzijski: میرزا حسینعلی ) (1817-1892), koji je kasnije uzeo naslov Bahá'u'lláh (بهاءالله "Slava Boga" na arapskom) bio je prorok-osnivač bahaizma.

Oltar Bahá'u'lláha

Tvrdio da u sebi ispunjava Bab proročanstvo o "Onom koga će Bog natjerati da se objavi", ali je u širem smislu isto tako za sebe tvrdio da je Božji Glasnik prorican u svim velikim vjerskim tradicijama. Rekao je da je njegov dan "kralj svih dana" za kim su "duše svih proroka, bogova i božjih glasnika žeđali" i da su u ovoj "najveličajnijoj Objavi, sve Providnosti prošlosti pronašle svoje najveće i konačno ostvarenje."

Bahá'u'lláh's je napisao mnoge vjerske knjige od kojih su najvažnije Kitáb-i-Aqdas i Knjiga sigurnosti. Umro je u Bahjíu u Palestini, današnji Izrael, gdje je i pokopan.

Link uredi