BSD licence su familija dopusnih softverskih licenci. Original se koristio za Berkeley Software Distribution, unixoidni operativni sistem po kome je licenca dobila ime. Prva verzija licence je revidirana, i tako dobijene verzije se tačnije nazivaju modifikovane BSD licence.

Uslovi uredi

(Nezvaničan prevod)

* Autorska prava (c) <godina>, <držalac autorskih prava> 
* Sva prava zadržana.
*
* Redistribucija i korišćenje u izvirnom ili binarnom obliku, sa ili bez
* izmena, su dozvoljeni ukoliko su sledeći uslovi ispunjeni:
*   * Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju izjavu o autorskim 
*    pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje.
*   * Redistribucije u binarnoj formi moraju da reprodukuju gornju izjavu o 
*    autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje u dokumentaciji
*    i/ili drugim materijalima koji idu uz distribuciju.
*   * Ime <organizacija> i imena njenih doprinosnika ne mogu se koristiti da
*    podrže ili promovišu proizvode izvedene iz ovog softvera bez posebne
*    prethodne pisane dozvole.
*
* OVAJ SOFTVER JE OBEZBEDIO <držalac autorskih prava> "TAKVOG KAKAV JE" I OD 
* SVIH EKSPRESNIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČUJUĆI
* SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI TRGOVANJA I ODGOVARANJA ODREĐENOJ 
* SVRSI SE ODRIČE. NI U JEDNOM SLUČAJU <držalac autorskih prava> NEĆE BITI 
* ODGOVORAN ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, TIPIČNE, ILI 
* POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČUJUĆI SE NA, DOBIJANJE ZAMENE ZA 
* ROBU ILI USLUGU, GUBITAK KORISTI, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNI PREKID) 
* BILO KAKO NASTALE, I NA BILO KOJOJ TEORIJI IZLOŽENOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ 
* IZLOŽENOSTI ILI KRIVICI (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) PROIZILATEĆOJ NA BILO KOJI 
* NAČIN IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Kompatibilnost sa vlasničkim softverom uredi

BSD licenca dozvoljava vlasničku komercijalnu upotrebu i uključivanje u vlasnički komercijalni projekat softvera izdatog pod njom. Dela zasnovana na tom softveru mogu čak biti izdata pod vlasničkom licencom (ali i dalje moraju ispunjavati uslove licence tog softvera). Neki primeri toga su korišćenje BSD koda vezanog za umrežavanje u Microsoft-ovim proizvodima i korišćenje raznih komponenti FreeBSD-a u operativnom sistemu Mac OS X.