Azotna baza

Cytosine chemical structure.png
Citozin
Guanine
Guanin
Uracil chemical structure.png
Uracil
Adenine
Adenin
Thymine chemical structure.png
Timin

Azotna baza is molekul koji sadrži azot i ima hemijske osobine baze. To je organsko jedinjenje čija bazna svojstva potiču od slobodnog para elektrona atoma azota. One nisu polarne usled njihove aromatičnosti. Pirimidini i purini su slični piridinu, te imaju slab bazni karakter. Oni su relativno nereaktivni u reakcijama elektrofilne aromatične supstitucije.[1]

U biološkim naukama, azotne baze se tipično klasifikuju kao derivati dva osnovna jedinjenja, pirimidina i purina.[2] Njihov planarni oblik je posebno važan u pogledu njihovih ulaga u nukleinskim kiselinama. One su gradivni blokovi DNK i RNK: adenin, guanin, timin, citozin, i uracil.

ReferenceUredi

  1. Carey 2006, p. 1206.
  2. Nelson and Cox 2008, p. 272.

LiteraturaUredi

  • Nelson, David L. and Michael M. Cox (2008). Principles of Biochemstry, ed. 5, W.H. Freeman and Company.
  • Carey, Francis A. (2008). Organic Chemistry, ed. 6, Mc Graw Hill.