Azerbejdžanski teritorij pod armenskom kontrolom van Nagorno-Karabaha

Azerbejdžanski teritorij pod jermenskom kontrolom van Nagorno-Karabaha su teritoriji pod kontrolom de facto nezavisne Republike Arcah van administrativnih linija nekadašnje sovjetske Nagornokarabaške autonomne oblasti koji su u tom položaju od postizanja primirja u ratu za Nagorno-Karabah. Površina ovih teritorija iznosi 7,634 km2 od ukupno 11.458 km2 koliko kontroliše Republika Arcah. Dve zajednice različito nazivaju ovaj prostor i tako među Azerima prevladava termin 7 okupiranih azerskih rajona oko Nagorno-Karabaha, dok među Jermenima prevladava termin Oslobođena područja Nagorno-Karabaha.

Teritorij obojen u žuto predstavlja Azerbejdžanske teritorije pod jermenskom kontrolom van Nagorno-Karabaha dok deo sa šarama predstavlja delove nekadašnje sovjetske oblasti pod kontrolom Azerbejdžana

Vidi jošUredi