Izraz al-'awāṣim (arapski: ""tvrđave", "fortifikacije"; jedn. al-'āṣimah ili "zaštitnica") u historijskom kontekstu označava arapsku ili muslimansku stranu granice koja je u Maloj Aziji postojala između Bizantskog Carstva na jednoj, te arapsko-muslimanskog (Omejadskog i Abasidskog Kalifata) na drugoj strani. Uspostavljena je početkom 8. vijeka kada je došlo do jenjavanja prvog vala muslimanskih osvajanja, a trajala je sve do 10. vijeka kada su njena područja uglavnom zauzeli Bizantinci. Po svom karakteru i svrsi je bila prilično slična ranijem rimskom limesu odnosno kasnijoj Vojnoj krajini, odnosno sastojala se od mreže isturenih utvrđenja poznatih kao al-thughūr (arapski: الثغور‎; jedn. الثغر, al-thagr, "otvaranje") kao i pozadinske zone koja je bila poznata kao al-'awāṣim u užem smislu. Muslimanska vojna granica je, pak, sa druge strane imala svoj ekvivalent u bizantskim kleisourama i akritai (graničarima).

Izraz thughūr se također koristio za granična područja al-Andalusa i Mawara al-Nahra, te je preživio u historijskoj terminologiji da bi ga ponovno počeli koristiti egipatski Mameluci u 14. vijeku, kada su tradicionalne oblasti 'awāṣima i thughūra u sjevernoj Siriji i sjevernoj oblasti Eufrata došli pod njihovu kontrolu.[1]

IzvoriUredi

  1. Honigmann (1987), p. 739

LiteraturaUredi

Dodatna literaturaUredi

Šablon:Districts of Islamic Syria