Ne poistovećivati sa Avari.
Za ostale upotrebe, v. Avari (razvrstavanje).

Avari (kavkaski Avari), ili Avarci (rus. аварцы), najbrojniji narod u ruskoj republici Dagestan, gde čine oko 28% stanovništva (avarskim jezikom, kao jezikom šire komunikacije, služi se većina stanovnika Dagestana). Avarski jezik pripada dagestanskoj grupi severnokavkaske porodice jezika. Avari su islamske veroispovesti, a ima ih ukupno oko 536.000, od toga u Rusiji oko 490.000, a u Azerbejdžanu oko 46.000.

Istorija uredi

Prvobitni Avari bili su narod turkijskog porekla iz centralne Azije. U šestom veku se jedan deo Avara naseljava u istočnoj Evropi, gde osniva Avarski kaganat na prostoru Panonske nizije. Potomci ovih Avara su Sekelji (etnička grupa Mađara u Rumuniji). Panonski Avari (karpatski Avari) bili su samo deo avarskog naroda, čija je glavnina živela u Hazariji na Kavkazu, gde su se pomešali sa kavkaskim starosedeocima. Posle propasti Hazarije, kavkaski Avari su formirali moćan kanat u 12. veku. Pored današnjih Avara, potomci kavkaskih Avara su i Kabardinci (još jedan kavkaski narod), budući da su Avar i Kabar bile dve verzije imena ovog naroda.

Vidi još uredi