Autonomija (pravoslavlje)

(Preusmjereno sa stranice Autonomna crkva)

Autonomna crkva (grč. αυτονομίαsamozakonje) je zavisna pomjesna crkva unutar Pravoslavne crkve, koja ima teritorijalnu i administrativnu nezavisnost, ali se nalazi u sastavu neke autokefalne crkve.

Poglavar autonomne crkve se bira na saboru, s tim što njegov izbor mora potvrditi patrijarh kirijarhalne crkve. Ime poglavara kirijarhalne crkve se čita u svim hramovima autonomne crkve prije imena poglavara autonomne crkve.

Zavisnost autonomne crkve od kirijarhalne crkve se ogleda u sljedećem:

  • autonomna crkva dobija od nje Sveto miro
  • poglavar autonomne crkve se potčinjava njenoj najvišoj sudskoj instanci.


Danas postoje sljedeće autonomne crkve:


Poglavara Sinajske arhiepiskopije sa sjedištem u manastiru Svete Katarine na Sinaju bira sveštenstvo Jerusalimske pravoslavne crkve.

Estonska apostolska pravoslavna crkva je bila osnovana od strane Carigradske patrijaršije, dok je tu već postojala Estonska pravoslavna crkva koja je samoupravna crkva u sastavu Ruske pravoslavne crkve.

Kritska pravoslavna crkva od 1965. godine ima status polu-autonomne crkve u sastavu Carigradske patrijaršije.

Vidi još

uredi