Autonomaški pokret Vojvodine

Autonomaški pokret Vojvodine je politički pokret u srpskoj pokrajini Vojvodini koji se zalaže za veću autonomiju Vojvodine u Republici Srbiji, ili u krajnjoj meri nezavisnost od R. Srbije.

Autonomaška mapa Vojvodine

IstorijaUredi

Ideja je zaživela tokom devedesetih godina prošlog veka. Popularnost je stekla tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine, kada jedan deo lokalnog stanovništva u Vojvodini nije bio zadovoljan režimom Slobodana Miloševića. Tokom ovog vremenskog perioda, Miloševićevog režima ukinuta je pravna osnova za autonomiju Vojvodine, koju je pokrajina uživala u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Političke strankeUredi

 
Republika Vojvodina u tzv. federalizovanoj Srbiji, koju je 1999. godine predložila Liga socijaldemokrata Vojvodine

Postoji nekoliko političkih stranaka i partijskih koalicija koje se zalažu za veću autonomiju Vojvodine u Srbiji. Najpopularnija od njih je Liga socijaldemokrata Vojvodine koju vodi Nenad Čanak. Političke stranke koje intenzivno zastupaju ovakvu ideju su: Vojvođanska partija i udruženje Vojvođanski klub itd. Ove stranke uglavnom podržava lokalno Vojvođansko Srpsko stanovništvo. Postoji i nekoliko političkih partija lokalnih etničkih manjina, od kojih neke, pored podržavanja prava etničkih manjina, takođe podržavaju ideju o višoj autonomiji za Vojvodinu.

Predlozi i inicijativeUredi

Postoji različiti stavove autonomaških političkih stranaka o željenom nivou autonomije Vojvodine. Neki od predvodnika zastupaju vraćanje na nivo autonomije kakva je bila 1974. godine, dok drugi predlozi podržavaju ideju o većoj autonomiji nego devedesetih, ali nešto manje nego 1974. godine.

Jedan od predloga bio je predlog Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji se zalagao za transformaciju Srbije u "demokratsku federalnu državu" sa federalnim jedinicama i sa većim ili nižim nivoima autonomije. Jedna od federalnih jedinica tzv. savezne Srbije, prema predlogu, bila bi Republika Vojvodina. Pored Vojvodine, druge tzv. savezne jedinice bile bi Šumadija, Južna i istočna Srbija, grad Beograd, Sandžak i Кosmet. Prema Ligi, ovo političko rešenje bi "stabilizovalo Srbiju kao državu i sprečilo bi bilo kakve separatističke tendencije na teritoriji Srbije". Poslednjih godina, Liga uglavnom je napustila ideju o Republici Vojvodini, ali i dalje zagovara viši nivo autonomije pokrajine. Dok se za nezavisnu Republiku Vojvodinu intenzivno zalaže Vojvođanska partija.

Dana 28. januara 2013. godine, kao odgovor na predlog političke organizacije Treće Srbije iz Novog Sada da se ukine autonomija Vojvodine, [1] [2] Vojvođanska partija je sprovela kampanju koja je uključivala postavljanje plakata "Republika Vojvodina" u Novom Sadu. [3]

GalerijaUredi

Vidi jošUredi

ReferenceUredi