Aureol od Aragona

Aureolo ili Aureol tradicionalno se smatra vođom Franaka u Aragonu. Datum rođenja je nepoznat, a umro je 809. godine.

Između 798. i 802. Franci su su zauzeli nekoliko pozicija u zoni: Bahlul Ibn Marcuk se pobunio 798. u Saragosi protiv centralne vlasti u Al-Andalusu i godine 800. oteo je Uesku od Banu Salame. General Amrus Ibn Jusuf, rođen u Ueski, i poslat od strane kordobskog emira, ponovo je osvojio Saragosu i Uesku oko 801. godine. Bahlul je pobegao u Paljars ali tamo ga je ubio njegov najbliži oficir Halaf Ibn Rašid 802. godine. Koji je tada vladao Barbitanijom (današnji španski grad Barbastro).

Ove sukobe su iskoristili Franci te su zauzeli nekoliko tvrđava, između kojih i tvrđavu Haka, i potom izabraše Aureola, sina grofa Aureola od Perinjoa za grofa Aragona.

Nakon njegove smrti, nasledio ga je Aznar I Galindez.

Prethodnik:
Grof Aragona
?809
Nasljednik:
Aznar I Galindez