Augsburški mir

(Preusmjereno sa stranice Augzburški mir)

Augzburški mir je sporazum, koji su potpisali Karlo V i snage protestantskog Šmalkaldskog saveza 25. septembra 1555. u gradu Augzburgu. Tim sporazumom okončano je nasilje između luterana i katolika u Nemačkoj. Ovim mirom izjednačena su prava katolika i luterana po principu „Čija je zemlja, onoga je i vera“.

Augzburg: Tornjevi protestantske (u prvom planu) i katoličke (u drugom planu) crkve kao simbol slobode vere u gradu.

Luteranstvo se izjednačuje sa katolicizmom

uredi

Time je luteranstvo postala službena vera u Svetom rimskom carstvu. Prema principu, lat. cuius regio eius religio koji znači: „čija je zemlja, onoga je i vera“ ili „kneževa zemlja, kneževa vera“, određuje se vera u pojedinim područjima, što zapravo znači da vera regionalnog vladara određuje veru podanika.

  • Nemački kneževi (njih 255) mogu slobodno da odaberu koja od dve vere (luteranstvo ili katolicizam) će biti službena vera njihovog područja
  • luterani, mogu da zadrže teritorije, koje su oduzeli katolicima nakon mira iz 1552.
  • katolički biskupi, koji promene veru, moraju predati svoju biskupiju
  • Tokom određenog prelaznog perioda porodice imaju vremena da se presele u područje, gde je dopuštena njihova vera. Kao vere spominju se samo katolicizam i luteranstvo.

Nerešena pitanja

uredi

Augzburški mir je bio umereno uspešan u rešavanju problema nastalih u carstvu. Povećana je tolerancija, a carstvo je oslobođeno tenzija. Ostalo je još mnoštvo nerešenih pitanja. Anabaptisti i kalvinisti nisu bili zaštićeni tim sporazumom, tako da su različite protestantske grupe živele u luteranskim područjima i bile su u opasnosti da ih luteranski regionalni vladar optuži za jeres. Tolerancija nije službeno postojala za kalviniste sve do Vestfalskog mira 1648.

Netolerancija prema husitima dovodi do Tridesetogodišnjeg rata. Religiozna podela stvorila je u Nemačkoj političku podelu, koja je trajala do XIX veka.

Spoljašnje veze

uredi