August Karl Krziž

August Karl Krziž (Tábor, 12. maj 1814. − Chrudim, 19. januar 1886), češki topnički časnik i kartograf u službi Austrijskog Carstva.

((fa)) Tehrān (1857)

A. K. Krziž bio je članom stručne skupine koju je ranih 1850-ih godina u Iran pozvao Amir Kabir, veliki vezir u službi kadžarske dinastije. Ovo društvo znanstvenika predstavljalo je neslužbeno austrijsko poslanstvo s obzirom da je carski dvor u Beču pokušavao izbjeći privid jačanja političkog utjecaja u Jugozapadnoj Aziji. Krziž je predavao na vojnom odsjeku „Kuće znanosti” (perz. Dar al-Fonun; preteča Teheranskog univerziteta), a 1857. godine zadužen je s dvojicom iranskih studenata za izradu precizne karte grada Teherana. Karta je na perzijskom jeziku, u mjerilu 1:2880 odnosno na veličini papira 92 x 76 cm, a prikazuje stare fortifikacije dužine od sedam kilometara, šest gradskih vrata, kraljevsku citadelu (perz. Arg), trgovački centar (veliki bazar), te tri gradska kotara.

A. K. Krziž iz Irana se vratio s kvalitetnim astrolabima koje su njegovi suvremenici kupovali i po pojedinačnoj cijeni od 50 dukata. Danas se zajedno s liječnikom J. E. Polakom smatra jednim od najznačajnijih osoba koje su pridonijele poznavanju Irana u Centralnoj Evropi tokom 19. vijeka.

PovezanoUredi

LiteraturaUredi