Atmosferske nauke

Atmosferske nauke je zajednički termin za izučavanja atmosfere, njenih procesa, uticaja drugih sistema na atmosferu, i uticaja atmosfere na te druge sisteme. Meteorolologija uključuje atmosfersku hemiju i atmosfersku fiziku sa glavnim fokusom na prognozu vremena. Klimatologija je nauka o atmosferskim promenama (obema i kratkotrajnim i dugoročnim) koje definišu prosečne klime i njihovu promenu tokom vremena, usled prirodne klimatske promene i antropogene klimatske promene. Atmosferska nauka je proširena na polje planetarne nauke i izučavanja atmosfera planeta solarnog sistema.

Vanjske veze uredi