Atlatl

Atlatl je oruđe koje je nađeno na nalazištima paleoindijanskog perioda u Severnoj Americi, koje je imalo sličnu namenu kao izbacivač koplja u praistorijskim kulturama Evrope, kao što je Magdalijenska kultura. Spada u grupu oružja koje se koristilo za lov, pošto je omogućavao da se koplje (strelica) baci mnogo dalje nego što je to inače bilo moguće.

Atlatl
Oružje starijeg paleolita

Atlatl je zapravo štap od kosti, roga ili slonovače, na čiji je jedan kraj oslanjana baza koplja prilikom bacanja. Koplje je stavljano u udubljenje ili kuku na jednom kraju, dok je drugi deo držan u ruci.

Vidi jošUredi