Ataše (franc. attaché, španj. agregado) najniže je zvanje u diplomatskoj hijerarhiji, prvo kojemu se priznaje diplomatski status. Obično se dodjeljuje mlađim osobama - početnicima, koji tek započinju svoju diplomatsku karijeru.

Kada se govori o atašeu valja razlikovati atašea - početnika u diplomatskoj profesiji od atašea - člana diplomatske misije koji ima posebnu stručnu i tehniču spremu i kao takav je pridodan misiji da izravno surađuje sa šefom misije i svojoj oblasti pa obično ima i visok rang. Tako npr. postoji vojni ataše, ataše za kulturu, ataše za suradnju s medijima, trgovinski ataše i sl.

Poveznice uredi