Ashur-uballit I

Ašurubalit I (ili Asurubalit) je bio kralj Asirije (1365-1330 ili 1353-1318. pre Hrista). Nakon pobede nad Šutarnom II Asirija je postala potpuno nezavisna od kraljevine Mitani. Taj period označava pojavu Asirije kao moćnog carstva. Asirija je započela prvu intervenciju u Vavilonu, u kome se pojavio nered nakon smrti kasitskog kralja Burnaburiaša II. Ašurubalit je postavio Kurigalzu II na vavilonski tron.

Pisma iz Amarne uredi

Amarna pisma predstavljaju seriju diplomatskih pisama, koje su različiti srednjoistočni vladari slali egipatskim faraonima Amenhotepu III i Akhenatenu. Dva pisma su bila od Ašurubalita I . U njima on navodi Ašurnadinahea II kao svog oca, a ne pravoga oca Eribaadada I. To je neke naučnike, kritičare uobičajene egipatske hronologije navelo da tvrde da Ašurubalit iz tih pisama nije Ašurubalit I. Međutim postoje slučajevi kada su vladari toga doba svoje prethodnike nazivali očevima, iako im nisu bili pravi očevi. Ašurubalit I se u pismu verovatno pozivao na jednog od svojih prethodnika, koji su se za razliku od njegovog pravog oca dopisivali sa faraonima.

Ratovi u Vavilonu uredi

Kada je uspostavio jako Asirsko carstvo Ašurubalit je započeo kontakre sa velikim državama. Njegova poruka egipatskom faraonu razljutila je kralja Vavilona Burnaburiaša II. Burnaburiaš II je pisao faraonu

što se tiče mojih asirskih vazala, ja ih nisam vama poslao. Zašto su otišli u vašu zemlju bez odgovarajućeg odobrenja. Ako ste mi lojalni oni neće moći ništa da pregovaraju. Pošalji ih meni praznih ruku.[1]

Ipak Vavilon nije mogao dugo negirati moć Asirije, tako da se čak Burnaburiaš II oženio ćerkom asirijskog kralja. Njega je nasledio sin iz toga braka prestolonaslednik Karahardaš. U Vavilonu je izbila pobuna, jer su Asirci bili nepopularni i narod Vavilonije nije želeo kralja delomičnoga asirijskoga porekla. Ašurubalit I se umešao, jer nije mogao dozvoliti da njegov unuk bude svrgnut sa trona Vavilona. Izvršio je invaziju. Ipak tokom pobune Ašurubalitu I su ubili unuka Karahardaša. Asirci su na tron postavili izvesnog Kurigalzu II, koji je možda bio Burnaburiašev sin ili unuk. Asirci su se nadali da će valadati Vavilonijom kao marionetskom državom. Međutim Kurigalza nije slušao Asirce, nego je napao Asiriju. Ašurubalit je jedva zaustavio vavilonsku invaziju u Sugagu, ne tako daleko od prestonice Ašura.[2]

Izvori uredi

Vanjske veze uredi

  1. M. van de Mieroop – A history of the ancient near east, 2006, pp. 127-128
  2. J. Oates – Babylon, 2003, pp 91-92
Prethodi:
Eriba-Adad I
Kralj Asirije
1365–1330. pne.
Slijedi:
Enlil-nirari