Asemblerski jezik

Asemblerski jezik ili jednostavno asembler je niži simbolički jezik orijentisan računaru (tj. prilagođen radu računala). Svaka instrukcija u asembleru predstavlja jednu instrukciju mašinskog jezika.

Svaki procesor poseduje instukcije za sledeće osnovne operacije:

  • učitavanje (loading, moving) - tako da se odgovarajuće instrukcije zovu LD ili MOV
  • računanje - primeri su AND, OR, XOR, NOT
  • grananja, odnosno programski skokovi - JMP, JNE, JE...

Zavisno o broju instrukcija mašinskog jezika razlikujemo CISC i RISC procesore: CISC procesori imaju velik broj instrukcija, od kojih su mnoge složene pa se relativno sporo izvode, dok RISC procesori imaju implementiran malen broj osnovnih operacija, koje se izvode relativno brzo.

Programski primjer

uredi