Arubljani

Arubljani su stanovnici karipskog otoka Aruba. Nastali su miješanjem domorodaca iz indijanskog naroda Arawak sa španskim i holandskim doseljenicima.

Po vjeri su uglavnom rimokatolici i govore papiamentom, kreolskim dijalektom temeljenim na portugalskom, sefardskom i nizozemskom.