Artiljerijska radionica JNA

Artiljerijska radionica JNA je bila pozadinska jedinica-ustanova Jugoslavenske narodne armije opremljena sredstvima za rad i popunjena stručnim ljudstvom za održavanje i popravak artiljerijsko-tehničkih sredstava. U JNA su do 1954 godine postojale stabilne i pokretne artiljerijske radionice koje su bile formirane na svim komandnim nivoima. Nosile su naziv jedinice u čijem su sastavu bile (pukovske, divizijske), a centralna remontna ustanova artiljerijsko-tehničke službe je bilaGlavna artiljerijska radionica JNA. Nakon 1954 godine, Artiljerijske radionice JNA su ušle u sastav radionica objedinjene tehničke službe Kopnene vojske JNA.[1]

Artiljerijska radionica JNA
Logo of the JNA.svg
Aktivna 1971. – 1991.
Država Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija SFR Jugoslavija
Odanost Logo of the JNA.svg Jugoslavenska narodna armija
Grana KoV JNA.JPG Kopnena vojska JNA

ReferenceUredi

  1. Borislav Ratković, gl. ur.; Petar Petrović, ur., Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981., str. 31.

LiteraturaUredi

  • Ratković, Borislav (1981). Vojni leksikon, Beograd: Vojno izdavački zavod.