Arsames II je bio kralj Sofene u drugoj polovici 2. vijeka pne. O njegovom životu postoje oskudni podaci, te se uglavnom zan samo to da je ponudio utočište odmetnutom seleukidskom princu Antiohu Hijeraksu. Dio historičara smatra da je njegov sin bio Kserks od Armenije, dok drugi, kao Cyril Toumanoff smatraju da je Arsam II ista ličnost kao i Arsam I.