Aron ili Aaron (hebrejski: אַהֲרֹן, moderni: Aharon tiberijski: Ahărōn), ili Aaron Levistki (tradicionalno cca. 1200. pne.), bio je po jevrejskoj tradiciji Mojsijev brat. Prvi put je spomenut u pripovesti o Mojsijevom viđenju na brdu Horiv (Iz 4, 14) kada ga je Jahve naznačio za Mojsijevog pomoćnika. Jahve je nakon toga naznačio njega i njegove naslednike sveštenicima (Iz 28 i 29; Br 8 i 18) uprkos njegovom učešću u pravljenju zlatnog teleta (Izl. 32, 1-6). Sila njegovog svešteničkog posredovanja je naglašena u priči o zaustavljanju zaraze (Br 17, 1 - 8). Aronovo sveštenstvo, čiji je glavni zadatak bio prinošenje žrtava prihvatljivih Bogu, dao mu je jedinstveni položaj. On je bio glava svojih sinova i Levita. On sam je prinosio tamjan u Svetinji nad Svetinjama i posredovao između Boga i ljudi. I, on je poput kralja bio pomazan i krunisan diademom i tiarom (Izl. 28).

Nicolas Poussin: Štovanje Zlatnog teleta

U hrišćanskoj teologiji on je prototip Hrista. Ovako shvaćen, Aron je, u poslanici Jevrejima u kojoj je naglašena nadmoćnost golgotske žrtve nad žrtvovanjem životinja koje je vršilo aronovsko sveštenstvo bio zamenjen Hristom.

Pogledaj još:

uredi
Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines  

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi  

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u