Arkadijski savez

Arkadijski savez je bio federacija grčkih gradova-država (polisa) u drevnoj Arkadiji. Osnovan je godine 370. pne. u nastojanju da arkadijski polisi očuvaju slobodu stečenu nakon što je njihov dotadašnji hegemon Sparta oslabio nakon poraza u odlučujućoj bitci kod Leuktre. Glavni poticatelj stvaranja saveza je bio grad Mantineja, koji je najviše stradao pod spartanskom vlašću. Za sjedište Saveza je odabran Megalopolis, grad osnovan godinu dana ranije. Tamo se sastajala zajednička skupština koju je činilo 10.000 članova.

Slabljenje spartanske moći je, s druge strane, dovelo do slabljenja saveza, s obzirom da su polisi, lišeni spartanske opasnosti, počeli gledati vlastite interese, odnosno priklanjati novim suparničkim silama Grčke - Tebi i Ateni. Tako su se već godine 362. pne. za vrijeme bitke kod Mantineje člamice Saveza borile jedna protiv druge - Mantineja na strani Sparte i Atene, a Tegeja na strani Tebe.

Usprkos tome, Arkadijski savez je nastavio u određenim oblicima postojati sve do 230-ih godina pne. kada je uključen u Ahajski savez.

Izvori uredi

  • Fine, John V.A. The Ancient Greeks: A critical history (Harvard University Press, 1983) ISBN 0-674-03314-0
  • Hornblower, Simon, and Anthony Spawforth ed., The Oxford Classical Dictionary (Oxford University Press, 2003) ISBN 0-19-866172-X